Coronavirus

Column: Pleegzorg

Publicatiedatum: 
14 nov 2017
Vorige week was het de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek vroeg Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. En dat was geen overbodige actie, want op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 kinderen die vanwege omstandigheden tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen. Omdat de instroom van nieuwe pleegouders lager is dan de uitstroom dreigt er een tekort aan goede pleegouders. Daarom streeft Pleegzorg Nederland ernaar om dit jaar maar liefst 35oo nieuwe pleegouders te vinden.

Pleegouders hoeven geen supermensen te zijn. Sterker nog, de stichting zoekt juist ‘supergewone’ mensen. Een opleiding of ervaring is niet nodig. Het gaat juist om gewone gezinnen die een kind tijdelijk of voor langere periode de kans geven om even tot rust te komen, waarbij het de bedoeling is dat zij uiteindelijk wel weer teruggaan naar hun eigen familie. Dertig gezinnen uit de gemeente Tubbergen fungeren als pleeggezin. Binnen deze gezinnen van onder andere schilders, directeuren, timmerlieden, leerkrachten en wethouders die pleegkinderen een plekje bieden, wordt gezegd dat het wel enige moeite kost, maar zeer dankbaar werk is.

U zult wel denken, waarom besteedt het college hier nu aandacht aan in deze column? Dat is niet alleen omdat Pleegzorg onder de Jeugdwet valt en wij hier als gemeente dus voor verantwoordelijk zijn, maar ook omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen de ruimte moeten krijgen om kind te zijn. Het klinkt misschien een beetje als cliché, maar wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een kind dat zich welkom voelt, aandacht en de ruimte krijgt om te ontplooien, heeft een grotere kans om later uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Hoe mooi is het als wij daar in Tubbergen ons steentje aan kunnen bijdragen, want pleegzorg past eigenlijk heel goed bij wat ons als Tubbergse samenleving zo sterk maakt: noaberschop. Meer weten? Kijk eens op www.pleegzorg.nl.

Cartoon college
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-