Coronavirus

Column: Omzien naar elkaar

Publicatiedatum: 
30 mrt 2020

We zijn alweer een week verder in deze coronatijd en leven nu met maatregelen die nog meer aangescherpt zijn. Dit betekent onder andere dat alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast. Dit geldt ook voor 75 Jaar Vrijheid, waarvan het thema ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ luidt. Dat de evenementen en activiteiten rond dit thema niet doorgaan, betekent niet dat we niet zullen stilstaan bij het de begrippen vrijheid en verantwoordelijkheid. Integendeel. Want juist nu, in een periode waarin we leven met maatregelen die onze persoonlijke vrijheid in verregaande zin beknotten, realiseren we ons meer dan ooit wat vrijheid en verantwoordelijkheid betekenen. De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je maar wilt en te ontmoeten wie je maar wilt. Maar ook de verantwoordelijkheid die je hebt tegen je medemens. Dat je alles op alles moet zetten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. En dat je daar offers voor moet brengen in de vorm van sociale afstand. En dat iedereen, van jong tot oud die verantwoordelijkheid moet nemen.

Het Nationaal Comité 4&5 mei gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de ondernemerszin en samenwerking van onze ondernemers en inwoners rondom de landelijke aftrap die op 4 april in onze gemeente gedaan zou worden. Dat we hier goed samenwerken wisten we natuurlijk wel maar het is ook wel eens leuk om het van een ander te horen. Op dit moment bekijkt deze landelijke projectgroep of- en op welke manier in het komend najaar alsnog invulling gegeven kan worden aan alle feestelijkheden rondom 75 Jaar Vrijheid. Zodra daar meer duidelijkheid over is, sluiten wij ons als gemeente daarbij aan en gaan met onze lokale initiatiefnemers in gesprek over het eventuele vervolg van de feestelijkheden.

Wat ons vorige week al opviel en wat met de dag meer lijkt te worden, zijn de vele acties die op touw worden gezet voor oudere, eenzame en kwetsbare mensen. Er wordt gebeld, gezwaaid, kaarten gemaakt, aubades gebracht, mobieltjes en iPads ingezameld zodat ouderen kunnen chatten met hun familie en noem maar op. Dat is allemaal geweldig, maar ergens ook jammer en een klein beetje verbazingwekkend dat er zoiets als een pandemie nodig is om dit te bewerkstelligen. Uit vele onderzoeken blijkt namelijk dat eenzaamheid al heel lang een probleem is. Maar we bekijken het van de positieve kant en hopen van ganser harte dat deze beweging zich blijft doorzetten, ook nadat het coronavirus is bedwongen en het gewone leven weer begint.

 

Bevrijdingsdag cartoon
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-