Coronavirus

Column: Lik op stuk

Publicatiedatum: 
10 jul 2018
‘We dulden hier geen wiettelers of organisaties die zich hiermee bezighouden’. Dat zei burgemeester Haverkamp vorige week na de sluiting van een schuur aan de Manderveensweg waarin een hennepkwekerij was gevestigd. En dat meent ze ook. Sterker nog, dat is de mening van het complete college. Want Tubbergen scoort jaarlijks hoog in de top 3 van veiligste gemeenten van ons land en dat willen we graag zo houden.

Het telen van wiet of het beschikbaar stellen van een ruimte om een kwekerij in te vestigen, is een voorbeeld van ondermijning. Een wat ongelukkige term, want het is geen woord waarbij je direct snapt wat er bedoeld wordt. ‘Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie’, zo staat er te lezen op de website van het Openbaar Ministerie.

Vertaald in vrij Nederlands: Ondermijning is een vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Ondermijning is een situatie waarin bijvoorbeeld een burger in geldnood door een criminele organisatie in ruil voor een flinke som geld min of meer wordt gedwongen om mee te werken aan het kweken van wiet of het onderdak bieden aan een xtc-lab. Of rechters, notarissen of ambtenaren die de verleiding van veel geld niet kunnen weerstaan en criminelen helpen bij het instant houden van hun imperium. Maar het komt ook regelmatig voor dat er onbewust wordt meegewerkt aan activiteiten die kunnen leiden tot ondermijning.

Ondermijning is sinds vorig jaar een gezamenlijk thema voor de Twentse gemeenten en wordt hard aangepakt. Daar zijn wij voor. Heel erg voor. In onze gemeente werken we vanuit vertrouwen samen met inwoners en ondernemers. Maar wordt dat vertrouwen beschaamd, dan hebben wij er geen problemen mee om hard op te treden. Dus sluiten wij panden waarin zich iets voordoet wat het daglicht niet kan verdragen en treden we hard op als dat nodig is. Want we willen niet voor de top 3, maar vooral voor onze inwoners en voor onszelf een veilige gemeente blijven.

Cartoon college BW 2018-2022
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-