Coronavirus

Column: Kamperen en terrasjes

Publicatiedatum: 
2 jun 2020

Ondanks of misschien wel juist dankzij corona, lijkt het voorjaar om te vliegen. Het is alweer juni en de eerste vragen over de kampeerfeesten druppelen langzaam binnen, waarvan de belangrijkste natuurlijk is óf er deze zomer wel gekampeerd mag worden. Zoals het er nu naar uitziet mag dat. Tenzij er over een paar weken weer een uitbraak van het virus is en daardoor de maatregelen weer worden aangescherpt. Maar laten we daar even niet vanuit gaan.

Er mag dus gekampeerd worden, maar het moet wel op een veilige manier. Zolang niemand precies weet hoe het virus zich ontwikkelt, blijft het lastig om te bepalen wat nu echt veilig is of niet. Het enige dat we zeker weten is dat maatregelen alleen goed werken als iedereen zich eraan houdt. En dat 1,5 meter afstand de kans op verspreiding een aanmerkelijk stuk vermindert. Vanuit die wetenschap en maatregelen moeten we nu met elkaar heel langzaam werken aan wat meer ruimte voor de toekomst.  

Omdat we te maken hebben met iets dat vele malen groter en ongrijpbaarder is dan alleen onze gemeente, werken we daarin nauw samen met de Veiligheidsregio Twente en de overige 13 Twentse gemeenten. Onze leidraad daarbij is de landelijke noodverordening. Uiteraard staan hierin de kampeerfeesten niet vermeld omdat dit iets typisch Tubbergs is. Daarom willen we net als in de afgelopen jaren, in nauwe samenwerking met de kampeerjeugd en hun ouders komen tot creatieve oplossingen. Bij deze roepen we hen op om mee te denken en hun plannen en goede ideeën via kampeerfeesten@tubbergen.nl met ons te delen. Manieren waarmee we op een veilige manier, binnen de kaders van de landelijke regels, de kampeerfeesten toch door kunnen laten gaan.

Op het moment dat we dit schrijven ligt het Pinksterweekend nog voor ons. Op maandag 1 juni mogen de horecagelegenheden ook weer open. Net als alle andere stappen op weg naar meer ruimte, vinden we het best spannend hoe dat zal gaan. We zijn in elk geval blij dat in de Twentse noodverordening is opgenomen dat, nu horecagelegenheden binnen 30 gasten mogen bedienen, de terrassen groter mogen worden dan voorheen het geval was. Mits het behapbaar blijft natuurlijk en het niet de afmetingen van een evenement krijgt. We hebben er het volste vertrouwen in dat dit goed komt. In de afgelopen periode hebben we veel gesprekken gehad met onze ondernemers en steeds weer ervaren dat iedereen de maatregelen serieus neemt en heel gemotiveerd is zijn of haar dienstverlening zo in te richten dat risico op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk wordt. Laten we nu de teugels weer wat losser mogen, ons ervan bewust blijven dat we alleen samen, door ons te houden aan de maatregelen, het coronavirus het hoofd kunnen blijven bieden.

cartoon met Hilde
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-