Coronavirus

Column: Hulp verlenen

Publicatiedatum: 
26 mrt 2019
Vorige week maandag werden we ruw opgeschrikt door de aanslag die gepleegd werd in Utrecht. De burgemeester van Utrecht vertelde dat direct na de aanslag ‘landelijk werd opgeschaald’. Wat dat betekent, weten wij gelukkig niet uit eigen ervaring, maar wel dankzij de periodieke oefeningen van Veiligheidsregio Twente. Tijdens deze oefeningen worden soortgelijke situaties als in Utrecht nagebootst. Brandweerlieden, politieagenten, burgemeesters, gemeenteambtenaren en medewerkers van andere hulpdiensten worden dan getraind om bij echte calamiteiten er samen voor te zorgen dat er snel en doeltreffend hulp wordt geboden en de media te woord wordt gestaan.

Misschien heeft u de term Grip 1, 2, 3, 4 of 5 weleens gehoord. Afhankelijk van de ernst van een gebeurtenis wordt deze ingedeeld in een ‘Grip’. Waarbij Grip 1 betekent dat de ramp door de lokale hulpdiensten kan worden opgevangen en Grip 5 zeer ernstig is en een landelijke impact heeft. Het drama in Utrecht werd direct landelijk opgeschaald. Dat betekent in de praktijk dat politiemensen uit heel Nederland wordt verzocht om zo snel mogelijk naar de plek des onheils te komen. En zo reisden maandag ook politieagenten vanuit ons eigen Tubbergse team naar Utrecht om hulp te verlenen. En zo kwam deze ramp ook voor ons heel dichtbij.

Laten we hopen dat we in Tubbergen nooit zoiets vreselijks zullen meemaken. Gebeurt er echter wel iets of heeft u vermoedens dat er zich ergens dingen afspelen die niet in de haak zijn, meldt dat dan via
www.meldmisdaadanoniem.nl Beter een keer te vaak gemeld, dan één keer te laat. Omdat we ons kunnen voorstellen dat er mensen zijn die denken dat zij na een melding het risico lopen om slachtoffer te worden van de vermeende misdadigers, hebben we eens nagevraagd hoe groot dat risico is. Tot onze opluchting blijkt dat gevaar niet te bestaan. Na een melding wordt namelijk niet direct actie ondernomen, maar wordt er gekeken of er toevallig over dat ene geval of die ene persoon meer meldingen zijn binnengekomen. Zo ja, dan wordt de zaak nader onderzocht. Zo nee, dan wordt er vooreerst niets met de melding gedaan. Ook wordt er aan de melder gevraagd of hij of zij de enige is die dit kan weten. Als dat het geval is, wordt er ook niets gedaan. Zo wordt voorkomen dat er iemand als verklikker kan worden aangewezen en daar last mee krijgt.

Tot slot een opzienbarend bericht over de Samenloop voor Hoop die in september gehouden wordt. Waar deze 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding overal in ons land een gezonde belangstelling trekt, is dat in Tubbergen overweldigend. Met 125 teams is bijna iedereen in onze gemeente er op één of andere manier bij betrokken. Het aantal aanmeldingen is zelfs zo gigantisch dat er een aanmeldingsstop ingelast. Daarmee vestigt de gemeente Tubbergen opnieuw een record. We zijn benieuwd naar de acties die in de aanloop naar dit evenement gehouden gaan worden om de benodigde euro’s in te zamelen. Want het zou geweldig zijn als we ook in de opbrengst voor het KWF alle records overtreffen. Als college en gemeenteraad vormen we samen een team. Daarnaast hebben ook onze medewerkers een team gevormd. Ook wij zijn al druk bezig met het bedenken van een originele manier om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek en bestrijding van deze vreselijke ziekte. Wandelt u niet mee? Dan hopen we dat u de lopers steunt met een kleine bijdrage of zich aanmeldt als vrijwilliger. Zo schrijven we samen geschiedenis voor een heel goed doel.

Cartoon college BW 2018-2022
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-