Coronavirus

Column: Griezelen

Publicatiedatum: 
10 okt 2017
Griezelen, dat is het thema van de Kinderboekenweek. Terugdenkend aan onze kindertijd, valt er veel te griezelen. Wie is er nooit bang geweest voor het donker, voor monsters, voor heksen, dieven of kinderlokkers?

Wanneer je opgroeit, blijven er jammer genoeg altijd dingen waar je bang voor bent en die angst is niet altijd logisch te verklaren. Zo merken wij helaas nog steeds dat sommige mensen de overheid als griezelig ervaren. Een beetje zoals een monster: je weet niet wie hij is en wat hij doet. Een organisatie waar tegenover je je soms machteloos voelt: snappen ze het nou echt niet of willen ze je gewoon niet begrijpen?

Daar tegenover staat dat ook de overheid soms angsten kent. Soms moet je een wat minder populaire beslissing nemen en dat is op zich al niet fijn. Maar hoe reageren de inwoners? Welk verhaal maken de media van je besluit??

Die wederzijdse angst willen wij wat betreft de lokale overheid graag wegnemen. Want als je heel praktisch kijkt, dan vormen wij met ons allen de vereniging Tubbergen. Een club waar alle mensen die binnen onze gemeentegrenzen wonen, automatisch lid van zijn.

Net zoals elke vereniging heeft ook de gemeente een bestuur. Een bestuur dat alles op alles zet om ervoor te zorgen dat alle leden met plezier wonen, werken en leven in onze mooie gemeente. Dat we het niet altijd met elkaar eens zijn is logisch. Stellen we Janet A. tevreden, dan doen we Jan B. tekort. Staan we toe dat in een dorpskern een evenement wordt gehouden, dan zal dat voor omwonenden enige overlast met zich meebrengen. Dat we daardoor soms met elkaar in discussie komen is onvermijdelijk, maar helemaal niet erg. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. En bij samenwerken past geen angst. Dus laten we proberen om steeds open en eerlijk met elkaar in gesprek te blijven en samen zoeken naar de juiste oplossingen. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan.

Cartoon college
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-