Coronavirus

Column: Economie

Publicatiedatum: 
1 aug 2017
De economie trekt aan. Niet alleen landelijk, maar ook in de gemeente Tubbergen. Er is meer interesse voor bouwkavels en leegstaande gebouwen krijgen een nieuwe invulling. Door al die bedrijvigheid ontstaan er weer nieuwe vacatures, waarvan sommige moeilijk invulbaar blijken te zijn. Met name de technieksector heeft het zwaar met het vinden van de vakkundige medewerkers.

Terugdenkend aan vroeger realiseren we ons dat het kiezen van de juiste beroepsopleiding de moeilijkste keuze van je leven is. En dat het eigenlijk raar is dat kinderen daar al op zo jonge leeftijd voor moeten kiezen. Dat sommige jongeren twee, drie of vier keer de verkeerde keuze maken, is helemaal niet zo gek. Ga maar eens na in je eigen vriendenkring: hoeveel mensen doen het werk waarvoor ze op hun zestiende, zeventiende hebben gekozen? Wijzelf in elk geval niet en we kennen er niet veel die dat wel doen.

Daarom zijn we blij met Zikke. De methode waarmee basisschoolleerlingen al op jonge leeftijd kennismaken met diverse beroepsgroepen en waarbij ze spelenderwijs geholpen worden met het maken van de juiste studiekeuze. En daarom zijn we ook trots op het techniekpact dat vorige week werd afgesloten met bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. Mooi om op deze manier samen op te trekken.

Geesteren gaat nog een stapje verder. Binnen de Mijn Dorp 2030-werkgroep Economie & Werkgelegenheid kwam men tot de ontdekking dat wonen en ondernemen wel erg door elkaar lopen in de kern van het dorp. Samen ontwikkelden zij een gewaagde toekomstvisie voor een vitaal centrum. Een plan dat niet alleen plaatselijk, maar ook provinciaal de aandacht trekt. Vorige week spraken namens deze kern Michel Wallerbosch (winnaar van de ZO2Z award 2017 van beste zelfstandige supermarkt van Overijssel) en wethouder Erik Volmerink met gedeputeerde Eddy van Hijum over hun retail visie. We volgen de ontwikkelingen met belangstelling.

Mooie tijden, waarin alles mogelijk is. Ook in andere kernen zijn vast wel ondernemers met ideeën. Wie hulp nodig heeft bij de uitvoering ervan of op zoek is naar de juiste contactpersonen of subsidiemogelijkheden kan terecht bij onze bedrijfsconsulente Bianca Menderink. Want uiteindelijk moeten we het samen doen.

Cartoon college
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-