Coronavirus

Column: Back to school

Publicatiedatum: 
16 jan 2018
Voor de verandering gaan we dinsdag met ons allen weer eens een keer naar school. Naar onze eigen Hogeschool. U wist het misschien nog niet, maar naast de TOF-scholen en het Canisius, heeft Tubbergen ook haar eigen hogeschool. Die staat toevallig niet in onze eigen gemeente, maar in Enschede. Desalniettemin is het wel onze eigen hogeschool. Althans, voor een deel, want we werken nauw met hen samen op het gebied van kennisdeling en stageplaatsen, we geven er wel eens een gastles en onze gemeentesecretaris is er zelfs docent.

Een goede reden voor een bedrijfsbezoek. Samen met een paar bedrijven uit onze gemeente gaan we met medewerkers van Saxion en (oud-)studenten spreken over de vraag wat bedrijven, Saxion en de gemeente voor elkaar kunnen betekenen. Hoe kunnen we  onze jeugd de mogelijkheden in het bedrijfsleven laten ontdekken en hoe kunnen we tegelijkertijd het bedrijfsleven laten profiteren van de innovatieve creativiteit die jongeren hebben? Voor de verandering  houden we onze collegevergadering dan ook maar eens op ‘vreemd’ grondgebied. Ofschoon het is toegestaan in een andere gemeente onze collegevergadering te houden hebben we het toch maar even gemeld bij de burgemeester van Enschede.

Omdat de school in de ‘grote stad’ staat waar parkeren niet altijd gemakkelijk is, hebben we besloten  om net als een heleboel studenten uit onze en andere gemeenten het openbaar vervoer te pakken. Hoewel dat gemakkelijker gezegd blijkt, dan gedaan. Want de tijd van de strippenkaart is allang voorbij en niet alle kernen zijn voorzien van een busverbinding. Een deel van het college reist regelmatig met het openbaar vervoer en weten wel hoe dat werkt, maar voor een aantal van ons is het een heel avontuur.

Het voornemen zorgde vorige week tijdens de collegevergadering dan ook voor veel discussie, waarbij Tom Vleerbos van mening was dat het voor de algemene ontwikkeling van zijn collega’s heel goed is om zelf eens uit te zoeken hoe het moderne openbare vervoer precies werkt. ‘Om er gevoel bij te krijgen’, zoals hij daar zo behulpzaam aan toevoegde. Dus antwoord op onze vragen over wel of geen kaartjes kopen, het geheim van de OV-kaart en welke buslijn nou het handigste is, kregen we niet.

Dat werd dus puzzelen op we website van OV en daaraan hebben we in elk geval één gevoel overgehouden. Namelijk bewondering voor onze jeugd die dag in dag uit via soms ommelandse reizen naar school gaan in Almelo, Hengelo of Enschede. Daar dan de hele dag goed opletten in de klas, ’s middags weer op dezelfde manier terugreizen, huiswerk maken en de dag erop het hele spektakel herhalen. En dat dag in dag uit. Petje af jongens en meiden, die lange schoolvakanties hebben jullie dubbel en dwars verdiend!

Cartoon college
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-