Coronavirus

College Tubbergen teleurgesteld over uitspraak Raad van State

Publicatiedatum: 
30 jan 2020

Bouwen voor alle doelgroepen, dat is het uitgangspunt van het nieuwbouwplan De Esch en dat is ook de wens van het gemeentebestuur van Tubbergen. De Raad van State ziet dit anders en heeft het bestemmingsplan geschorst. Dit betekent dat het plan beter onderbouwd moet worden voordat de schop daadwerkelijk in de grond gaat.

Het verzoek tot schorsing is ingediend door de omwonenden van het plan De Esch. Zij vinden dat het bestemmingsplan niet voorziet in de behoefte aan goedkope huur- en koopwoningen. Zij zijn door de rechter in het gelijk gesteld. Ook hij vindt dat uit de plannen niet duidelijk genoeg blijkt dat het gaat om woningen voor jong tot oud. De gemeente krijgt nu de kans om de plannen beter te onderbouwen. Wethouder Hilde Berning is teleurgesteld over de uitspraak. “Erg jammer. Vooral voor de mensen die met smart zitten te wachten om te kunnen gaan bouwen, maar de uitspraak is een gegeven”, zegt ze. “Tijdens de bodemprocedure die dit voorjaar zal worden opgestart hebben we de kans om aan te tonen dat er in de plannen wel degelijk rekening is gehouden met bouwen voor alle doelgroepen.”

Plan de Esch
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Art impression Building Design architecten