Coronavirus

Cliënten positief in cliëntervaringsonderzoek in de gemeente Tubbergen

Publicatiedatum: 
3 okt 2019

Over het jaar 2018 is het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Dit is een onderzoek waarin ervaringen van cliënten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ontwikkelingen 2015 of de Jeugdwet worden opgevraagd. Algemene conclusie is dat er tevredenheid bestaat onder de ondervraagde cliënten. Verbeterpunt blijft de onafhankelijke cliëntondersteuner. De verwachting is door te gaan werken met één toegang voor zorg, hulp en ondersteuning de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.

In totaal zijn voor het onderzoek 1380 cliënten benadert. Vanuit de Wmo is er een respons van 51% en bij de Jeugdwet 25%. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek geven de gemeente Tubbergen inzicht in de ervaringen van cliënten in het contact met team Ondersteuning & Zorg en de verkregen ondersteuning van zorgaanbieders. Algemene conclusie: cliënten zijn tevreden. Wethouder Hilde Berning is te spreken over de resultaten: “Het is goed om te zien dat er tevredenheid bestaat onder de cliënten. We zijn de goede weg ingeslagen en moeten dit voortzetten en sturen op de onderdelen die beter kunnen”.

De ervaringen van cliënten binnen de Wmo 2015 zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Over de kwaliteit van de ondersteuning zijn cliënten tevreden, dit percentage is ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. De cliënten ervaren de ingezette ondersteuning passend bij de hulpvraag. In de tevredenheid over de snelheid waarmee de cliënt door team Ondersteuning & Zorg is geholpen, is een lichte daling te zien.

De respons van het aantal cliënten vanuit de Jeugdwet is laag. Er kan wel een algemeen beeld worden geschetst, maar is niet op alle fronten representatief voor alle cliënten. Cliënten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gemiddeld tevreden. In het contact met team Ondersteuning & Zorg is met name op de vindplek en mate van snelheid waarmee de cliënt geholpen een daling te zien. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de ondersteuning. De verwachting is dat in 2019 de cliëntervaring stijgt doordat de hulp en ondersteuning voor de Wmo en Jeugdwet vanaf 1 januari 2019 op een andere wijze is ingekocht. Daarmee wordt beoogd dat de ondersteuning passender bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt zal zijn. De verschillende onderdelen (opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en meedoen) zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven of gestegen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een verbeterpunt ligt bij de onafhankelijke cliëntondersteuning. Er wordt volgens wethouder Berning al gewerkt aan de bekendheid van de cliëntondersteuning: “Door het onder de aandacht brengen van de cliëntondersteuning bij gesprekken door onze consulenten bijvoorbeeld. Daar komt in de toekomst het werken met één toegang bij”. Eén plek voor zorg, hulp en ondersteuning. “Ook dat moet bijdragen aan een grotere bekendheid en daarbij een grotere algemene cliënttevredenheid”, besluit wethouder Berning.

logo gemeente Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-