Buurtspeeltuin Wildernis – de Boskamp weer dichterbij door gulle cheque van Koopman Vastgoed

Stichting Wildernis – De Boskamp zet zich in voor het realiseren van een natuurlijke speelplek in de wijk. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de uitvoering ervan en afgelopen dinsdag werd een aanzienlijke en zeer gewaardeerde bijdrage ontvangen. Koopman Vastgoed bood het bestuur van de speeltuin een cheque van 10.000 euro aan.

Koopman Vastgoed is momenteel bezig met de bouw van twintig starterswoningen in de buurt. Om de kosten voor het realiseren van een buurtspeeltuin te dekken, werd het bedrijf benaderd voor een financiële bijdrage. Koopman Vastgoed stemde hiermee in en op dinsdag overhandigde Hugo Koopman persoonlijk de cheque aan Vera Oosterik, Aniek Nijland en Marlou Hofland, die gezamenlijk het bestuur vormen van Stichting Wildernis – De Boskamp. “Zo’n mooi initiatief ondersteunen we van harte,” sprak Koopman het bestuur van buurtspeeltuin Wildernis – De Boskamp toe.

De plannen

De speelplek op de hoek van de Pleyhuisstraat en Van der Veenstraat krijgt een ware metamorfose. “Het moet een prikkelende en natuurvriendelijke speel- en ontmoetingsplek worden,” vertelt Vera Oosterik. “Een plek waar kinderen worden uitgedaagd om te gaan klimmen, klauteren en ontdekken. Een fijne plek waar mensen graag naartoe gaan, elkaar ontmoeten. Waar ze zich bij betrokken voelen.”

Het ontwerp

Vorig jaar november werd de buurt uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp van de nieuwe speelplek, in februari werd het concept-ontwerp gepresenteerd. 

“Daarin stond alles wat de buurtbewoners en de kinderen nou écht graag willen. Natuurlijk spelen, was de conclusie. Dat kinderen uitgedaagd worden en spelend kunnen gaan ontdekken. Ze maken nu al het liefst hutten in de bosjes, dus daar hebben we op voortgeborduurd. Van daaruit ontstond het concept van natuurlijk spelen, waardoor het ontwerp vorm kreeg. Op deze manier wordt het echt een speeltuin voor kinderen; ze hebben zelf de ideeën ingebracht."

In de plannen wordt het terrein glooiend gemaakt en voorzien van een talud-met-glijbaan, een mini-wadi, een wilgentenenhut, een klimboom, pluktuin, picknickbanken en zelfs een belevingspad. Een insectenhotel, mini-bieb, bloemenweide, multifunctionele speeltoestellen en een trapveldje maken het compleet. 

De plek moet kinderen uit de buurt meer in beweging krijgen, weg achter hun beeldschermen, de relatie tussen kind en natuur sterker maken, meer groen in de buurt realiseren en de sociale cohesie in de buurt bevorderen. De speeltuin bedient een wijk van zo’n elf straten.

Vertrouwen in goede afloop

“Een plan als dit gestalte geven, kost tijd en energie,” is de ervaring van het bestuur. 

In 2021 werd al initiatief genomen voor de speelplek, maar het lag even stil. Bovendien moest een stichting worden opgericht, een projectplan gemaakt en offertes bij aannemers  en leveranciers worden opgevraagd. “Het is nu wachten op subsidies, met de provincie als belangrijkste verstrekker. We hebben veel contacten gelegd en we weten al precies aan welke voorwaarden ons plan moet voldoen. Daarmee zorgen we dat we vooraan in de rij staan. Zekerheid is er niet, maar het ziet er weer gunstiger uit. We durven nu voorzichtig te zeggen dat we hopen dat in het najaar van 2024 de schop in de grond gaat. De begroting is echter niet rond met alleen de subsidie van de provincie.”

Het bestuur van de speeltuin blijft dus bezig met subsidieaanvragen om het plan te laten slagen. “Er wordt momenteel hard gewerkt achter de schermen om er een prachtige speelplek van te maken. Dan is zo’n bedrag van Koopman echt een opsteker. En hoe mooi is het dat de nieuwe bewoners van de starterswoningen straks gebruik kunnen maken van de nieuwe speeltuin?”, aldus Oosterik. “Wij hebben er weer alle vertrouwen in dat de Boskamp straks over een prachtige natuurspeelplek beschikt. Een echte Wildernis.”

Partners

De stichting Wildernis – de Boskamp wordt in hun proces ondersteund door de gemeente Tubbergen, die tevens een financiële bijdrage levert, LaSiSa voor het proces en de inhoud en SamenImpact voor het sociale en fysieke ontwerp. Namens de gemeente Tubbergen vervult Jan Busscher de rol van Contactpersoon Openbare Ruimte met betrekking tot de buurtspeeltuin: “Wildernis – de Boskamp is een echt buurtinitiatief. Het idee komt rechtstreeks van buurtbewoners en wordt ook door hen uitgevoerd. Zo dragen ze zelf bij aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de voorzieningen in hun buurt. De gemeente is blij met dit soort initiatieven - en met zulke bevlogen inwoners – en ondersteunt ze van harte.” Voor inwoners met vragen over dergelijke initiatieven staat Contactpersoon Openbare Ruimte Jan Busscher klaar. Zij kunnen zich melden via gemeente@tubbergen.nl of telefonisch contact opnemen via (0546) 628 000.