Coronavirus

Beweeg en Sportakkoord

Sinds juni 2020 hebben we in de gemeente Tubbergen het Beweeg- & Sportakkoord. In dit akkoord werken veel partijen samen om een bijdrage te leveren aan het laten bewegen/sporten van onze inwoners. Dit zijn natuurlijk de sport/beweegaanbieders, maar ook het onderwijs, de welzijn- en gezondheidssector, het bedrijfsleven, etc. Ook inwoners die zich willen inzetten zijn van harte welkom. In het uitvoeringsplan is te lezen hoe iedereen kan bijdragen.


Bekijk hier het Beweeg- & Sportakkoord Tubbergen
 

Bekijk hier welke partijen meedoen.

Doe ook mee en onderteken het akkoord. Dit kan door te mailen naar lokaalsportakkoord@tubbergen.nl. Ook als u zich afvraagt wat u zou kunnen betekenen in het netwerk/voor het akkoord: mailt u gerust of benader iemand uit het akkoord!

Bekijk hier het uitvoeringsplan 

en zie met welke ambities/acties we als eerst gaan starten. Heeft u ideeën of wilt u meedenken of zich inzetten, dan is dit uw kans! Meld u aan bij (een van) de aanvoerders dan gaan we met elkaar aan de slag.

Het elftal

Het elftal vertegenwoordigd de vele verschillende disciplines uit Tubbergen. Zij stellen zichzelf hier graag aan u voor. Het elftal zal vanuit een brede blik naar het akkoord kijken en verbindingen leggen. Met elkaar hebben zij een eerste prioritering van de acties aangebracht waar we de komende tijd met z’n allen op willen gaan inzetten. Zij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het stimuleren en monitoren van de uitvoering van het Beweeg- & Sportakkoord.

 

Uitvoeringsbudget

Heeft u, samen met andere partijen, een idee dat past binnen de doelstelling van het Beweeg- & Sportakkoord? En hebt u extra financiën nodig om dit te realiseren? Dan kunt u een aanvraag indienen middels dit aanvraagformulier. Lees hier hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat.

 

Extra ondersteuning/vouchers

Vanuit het Beweeg- & Sportakkoord zijn er een heel aantal ‘vouchers’ (ondersteuningsmogelijkheden) die we met elkaar kunnen inzetten. Bijvoorbeeld trainingen, workshops, procesbegeleiding etc. Hier vindt je meer over hoe de verschillende vouchers jouw partij verder op weg kunnen helpen. Wil je hiervan gebruikmaken? Laat het weten via lokaalsportakkoord@tubbergen.nl.

 

Hebt u vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem dan contact op via lokaalsportakkoord@tubbergen.nl


Stand van zaken

Update 08-03-2021
Nadat het akkoord is opgeleverd in juni 2020 zijn er een heel aantal mensen bereid gevonden om samen het ‘elftal’ te vormen. In dit elftal zitten mensen die samen een heel aantal verschillende disciplines binnen de gemeente Tubbergen vertegenwoordigd. Van de sport, tot (thuis)zorg, onderwijs, etc. Met het elftal is er een prioritering aangebracht in de acties. In het uitvoeringsplan is te vinden met welke acties we als eerst aan de slag gaan. Dit uitvoeringsplan en het document waarin het elftal zichzelf aan een ieder voorstelt is naar alle partijen van het akkoord verstuurd. De komende tijd staat in het teken van met elkaar aan de slag gaan! Ook andere belanghebbenden kunnen zich bij de verschillende aanvoerders aanmelden om mee te helpen bij het realiseren van de ambities en acties.

Inmiddels hebben we ook het goede nieuws van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen dat ook voor 2021 het uitvoeringsbudget is toegekend. Het uitvoeringsbudget is zelfs door het kabinet verdubbeld omdat zij (juist in deze tijd) het belangrijk vindt dat het bewegen en sporten gestimuleerd wordt vanwege alle voordelen die het met zich meebrengt. En dat onderstrepen wij met elkaar natuurlijk van harte!

Update 30-06-2020
Het Beweeg- en Sportakkoord is naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. Het akkoord is door veel partijen ondertekend. Vanwege de coronamaatregelen was er helaas niet voldoende tijd voor alle partijen om het akkoord te ondertekenen voordat het naar het Ministerie werd gestuurd. 

Update 19-06-2020
Het Beweeg- en Sportakkoord wordt maandag in een online meeting officieel overhandigd aan alle partijen die een bijdrage hebben geleverd vanuit het verenigingsleven, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Daarmee rond Kleinsman ook haar rol als sportformateur af. 

Update 15-04-2020
Sportformateur Moniek Kleinsman heeft de afgelopen perode veel partijen gesproken, onder andere sportverenigingen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, UWV, GGD, scholen, dorpsraden en vrijwilligers. Ze vraagt ook inwoners en ondernemers om hun mening te geven door een enquête in te vullen. Dit kan tot 26 april, via deze link: enquete sport/beweegakkoord Tubbergen

De input die de sportformateur heeft opgehaald is gedeeld met alle betrokken partijen. Hier vindt u een overzicht van alle input. Binnenkort verwacht de sportformateur een concept akkoord af te hebben. Dat kunt u dan op deze pagina inzien. Eind juni wordt het definitieve Lokaal Sport/beweegakkoord Tubbergen verwacht. 

Nieuwsberichten over het Sportakkoord
24-01-2020 Sportformateur vraagt de samenleving wat moet er in het Lokaal Sport/beweegakkoord?
07-02-2020 Een update van onze sportformateur Moniek Kleinsman
12-02-2020 Inspiratieavonden voor het Lokaal Sport/beweegakkoord
05-03-2020 Een update van onze sportformateur Moniek Kleinsman
15-04-2020 Geef je mening voor het Lokaal Sport/beweegakkoord
19-03-2021 Enthousiast ‘elftal’ aan de slag met het Beweeg- & Sportakkoord