Coronavirus

Beweeg en Sportakkoord

Het Beweeg- & Sportakkoord is opgesteld met het doel dat iedereen in de gemeente Tubbergen met plezier kan sporten en bewegen. We willen toekomstbestendige en vitale verenigingen en het akkoord verbindt allerlei partijen die hieraan willen bijdragen. Dat zijn natuurlijk de sport/beweegaanbieders, maar denk ook aan onderwijs, de welzijn- en gezondheidssector, toerisme en het bedrijfsleven. Ook inwoners die mee willen doen zijn van harte welkom.

Het Beweeg- & Sportakkoord is opgesteld door onafhankelijk sportformateur Moniek Kleinsman in samenwerking met alle partijen die aanhaken. 

Bekijk hier het Beweeg- & Sportakkoord Tubbergen

Bovenstaand akkoord is het definitieve concept. Dit akkoord wordt tussen 19/06 en 23/06 ondertekend door alle partijen die willen bijdragen. Daarna wordt het getekende akkoord op deze pagina geplaatst.
 

Stand van zaken

Update 19-06-2020
Het Beweeg- en Sportakkoord wordt maandag in een online meeting officieel overhandigd aan alle partijen die een bijdrage hebben geleverd vanuit het verenigingsleven, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Daarmee rond Kleinsman ook haar rol als sportformateur af. 

Update 15-04-2020
Sportformateur Moniek Kleinsman heeft de afgelopen perode veel partijen gesproken, onder andere sportverenigingen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, UWV, GGD, scholen, dorpsraden en vrijwilligers. Ze vraagt ook inwoners en ondernemers om hun mening te geven door een enquête in te vullen. Dit kan tot 26 april, via deze link: enquete sport/beweegakkoord Tubbergen

De input die de sportformateur heeft opgehaald is gedeeld met alle betrokken partijen. Hier vindt u een overzicht van alle input. Binnenkort verwacht de sportformateur een concept akkoord af te hebben. Dat kunt u dan op deze pagina inzien. Eind juni wordt het definitieve Lokaal Sport/beweegakkoord Tubbergen verwacht. 

Nieuwsberichten over het Sportakkoord
24-01-2020 Sportformateur vraagt de samenleving wat moet er in het Lokaal Sport/beweegakkoord?
07-02-2020 Een update van onze sportformateur Moniek Kleinsman
12-02-2020 Inspiratieavonden voor het Lokaal Sport/beweegakkoord
05-03-2020 Een update van onze sportformateur Moniek Kleinsman