Besluitenlijsten college van B en W 2020

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) komt iedere dinsdagochtend in besloten vergadering bijeen. Na de vergadering wordt - aan de hand van de agenda - de besluitenlijst opgemaakt. Als de besluitenlijst in de volgende vergadering door B&W is goedgekeurd wordt deze openbaar gemaakt. 

B&W besluitenlijst 7 januari 2020

B&W besluitenlijst 14 januari 2020

B&W besluitenlijst 21 januari 2020