Coronavirus

Begroting 2018: ‘Ruimte voor uitdaging’

Publicatiedatum: 
14 okt 2017

Ruimte voor uitdaging. Dat past bij de bestuursstijl van de gemeente Tubbergen. En die uitdaging is evenals de voorgaande jaren opnieuw te zien in de begroting. In 2018 wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed en in inbreiding voor uitbreiding. De  maatregelen uit de begroting 2018 zorgen ervoor dat de lokale lasten over de afgelopen 4 jaar gelijk zijn gebleven.

Begroten is vooruitkijken. In de gemeentelijke begroting staan de plannen voor het komende jaar, wat dat allemaal gaat kosten en hoe dat gefinancierd gaat worden. Omdat het gaat om gemeenschapsgeld, is de begroting het huishoudboekje van ons allemaal. Een huishoudboekje dat er voor het komende jaar keurig uitziet. Naast nieuwe plannen, zijn er natuurlijk ook lopende kosten, zoals die voor jeugdzorg, senioren en mensen met een beperking. Wat de zorgkosten betreft zijn de inkomsten en de uitgaven in balans.

Democratische vernieuwing en een betere dienstverlening – 10.000 euro per jaar
Mede door het proces Mijn Dorp 2030 gaan gemeente en inwoners op een andere manier met elkaar om. Dit vraagt om een andere manier van besluiten nemen. In 2018 gaan we daarom aan de slag met democratische vernieuwing. Ook de dienstverlening willen we verbeteren. Hoe? Daarover gaan we met u in gesprek.

Verkeersveiligheid - investering van 1,1 miljoen
Fietsen is gezond, maar dat moet dan wel kunnen op een veilige manier. In 2018 gaat de gemeente Tubbergen aan de slag met verkeersveiligheid, waarbij het accent ligt op fietsers. Dat betekent niet automatisch dat er overal nieuwe fietspaden komen, maar dat we samen met u als inwoners zoeken naar een veilige oplossing.

Inbreiding voor uitbreiding - Investering van 1,6 miljoen
Inbreiden is uitbreiden door het opvullen van lege plekken in de bestaande bebouwing. Braakliggende terreinen en verpauperde gebouwen worden gebruikt voor woningbouw. Dat betekent nieuwe huizen in bestaande woonwijken en dat is waar de gemeente Tubbergen in 2018 in gaat investeren.

Duurzaamheid – investering van 1,5 miljoen
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Daarbij denken we niet alleen aan zonnepanelen en windenergie, maar ook duurzaamheid op sociaal en maatschappelijk vlak. In de komende periode zet de gemeente Tubbergen het onderwerp duurzaamheid samen met al haar samenwerkingspartners stevig op de agenda.

Maatschappelijk vastgoed - investering van 6,2 miljoen
Iedere kern in de gemeente Tubbergen heeft een eigen school. Maar hoe zit het met de geboortecijfers? Zijn er over 10 jaar nog net zoveel kinderen als nu? Stel dat dit niet zo is, wat doen we dan met al die leegstaande lokalen? En hoe zit dat met de duurzaamheid? Voor het vastgoed dat eigendom is van de gemeente hebben we plannen gemaakt. Zo zijn we nu al aan het sparen voor de nieuwbouw van de Aloysiusschool in Geesteren. Ook wordt nagedacht over de mogelijke inpassing van de basisscholen van Manderveen en Fleringen in de Kulturhusen in die kernen.

Mijn Dorp 2030– uit bestaand budget
De eerste fase van Mijn Dorp 2030 hebben we achter de rug. In elke kern zijn er groepen inwoners die samen nadenken over de toekomst van hun leefomgeving. Er zijn plannen en ideeën en om die te verwezenlijken stelt het college extra man/vrouwkracht beschikbaar.

Lokale lasten – niet verhoogd
Vier jaar geleden heeft het college beloofd om de lokale lasten laag te houden. Die belofte is ingelost. Over een periode van de  afgelopen vier jaar zijn de lokale lasten met 0% gestegen. Hoe dat komt? Dat is voor een groot deel aan onze inwoners te danken, want het zorgvuldig scheiden van afval levert echt iets op!

Behandeling en vaststelling
De begroting voor 2018 wordt op 31 oktober behandeld door de commissie Samenleving & Bestuur en vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 6 november.

Bekijk hier de begroting.
Bekijk hier het filmpje over de begroting.

gemeentehuis Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-