Coronavirus

Asfaltonderhoud in de gemeente Tubbergen

Publicatiedatum: 
24 apr 2019

Om de wegen in een goede en veilige conditie te houden, voert de gemeente Tubbergen jaarlijks groot asfaltonderhoud uit. De manier waarop onderhoud wordt gepleegd aan wegen en objecten, staat in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). De gemeenteraad heeft dit plan met bijbehorende financiële middelen in 2016 vastgesteld. Het MOP is het uitgangspunt voor het plannen van het asfaltonderhoud.  De wegvakken die dit jaar in aanmerking komen, worden tussen april en december onder handen genomen.

Aan het onderhouden van wegen, bruggen en duikers hangt een fors prijskaartje. En bij de gemeente gaat het al net zo als in de meeste huishoudens: je kunt een euro maar eenmaal uitgeven, dus moet je goed nadenken hoe je er het meeste rendement van hebt. Dat betekent dat veelgebruikte wegen wat intensiever worden onderhouden dan minder drukke wegen. “Naar aanleiding van een weginspectie maken we jaarlijks een onderhouds- en prioriteitenlijst van de uit te voeren werkzaamheden aan de bestaande infrastructuur”, licht wethouder Erik Volmerink toe. “Hiermee zorgen we ervoor dat onze wegen aan de geldende (veiligheids)eisen blijven voldoen, dat we een vlotte en veilige doorstroming realiseren en dat het wegcomfort wordt vergroot.”

Hoe wordt het onderhoud uitgevoerd?
Omdat de deklaag van asfalt slijt is het nodig om deze regelmatig te vervangen. Het gaat daarbij vaak om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Wethouder Volmerink: “Het werk bestaat meestal uit het wegfrezen van asfalt en het opnieuw asfalteren. Soms moet ook een deel van de onderliggende constructie vervangen worden. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. De gemiddelde levensduur van een asfaltdeklaag is 25 jaar.” Na het afronden van het asfaltonderhoud wordt de berm afgewerkt en ingezaaid en worden de inritten weer netjes aangestraat. Waar nodig worden bochten voorzien van een strook met graskeien. Ook wordt op sommige plekken de berm verhard, zoals bijvoorbeeld langs de Stroveldsweg in Reutum.

Wegen afgesloten tijdens werkzaamheden
In verband met de werkzaamheden en verkeerveiligheid, wordt de weg/het wegvak tijdens het onderhoud tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de verschillende werkzaamheden op elkaar afgestemd en wordt waar mogelijk gewerkt op rustige tijdstippen. De werkzaamheden per wegvak zijn meestal binnen twee weken uitgevoerd.

Planning
De aannemer informeert de aanwonenden en bedrijven tijdig voor het begin van de werkzaamheden. Meer informatie over de planning en werkzaamheden, vindt u op https://www.tubbergen.nl/asfaltonderhoud-2019-gemeente-tubbergen

groepsfoto_werkzaamheden_asfaltonderhoud.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-