Coronavirus

AgroHUB: samenwerken met studenten op boerderijschaal

Publicatiedatum: 
8 feb 2019

Agrariërs in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen krijgen de mogelijkheid om vraagstukken binnen hun bedrijf voor nu en misschien zelfs richting de toekomst te laten onderzoeken door studenten. Hiervoor hebben LTO Noordoost Twente en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht) de samenwerking gezocht met onderwijsinstelling Aeres Hogeschool in Dronten.

Deze samenwerking krijgt vorm in de pilot AgroHUB, waarin ondernemers, overheid en onderwijs intensief samenwerken. Verschillende andere onderwijsinstellingen kunnen ook via Aeres worden ingezet om onderzoeksvragen uit te werken op bedrijfsniveau.

“Als agrariër merken we dat onze leden veel vragen hebben over de toekomst, maar ook vragen over de bedrijfsvoering van vandaag” aldus Sjoerd Ribberink, vicevoorzitter van LTO Noordoost Twente. “Aangezien we juist elke agrariër willen bereiken, hebben we samen met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en het onderwijs de samenwerking gezocht.”

Er liggen kansen voor de agrarische sector om met meer inzichten en (praktijk)kennis je eigen bedrijfsvoering te versterken. “Denk daarbij aan onderwerpen als de kringlooplandbouw, klimaat, energiebesparing of biodiversiteit. Ook een kritische doorlichting van je bedrijfsvoering” aldus Ribberink.  We willen collega’s graag vragen laten stellen over de agrarische sector met ontwikkeling in de breedste zin des woords.

Volgens wethouders Erik Volmerink (Tubbergen) en Benno Brand (Dinkelland) is de AgroHUB uniek in zijn soort. “Samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs zie je wel vaker, maar niet in deze sector” aldus Brand. Maar het succes van de HUB hangt volgens collega Volmerink wel af van de hoeveelheid en kwaliteit van de onderzoeksvragen. “Om het initiatief ook echt tot een succes te maken hebben we natuurlijk wel medewerking nodig van de ondernemers. Met hun input kunnen we echt meerwaarde creëren voor de individuele ondernemer en de sector.”

Alle agrariërs of groepen agrariërs, ook als degenen die geen lid zijn van de LTO-Noord,

kunnen zich uiterlijk 1 maart met initiatieven melden bij het secretariaat: miranda.noltenwesterhof@gmail.com

Bij voldoende aanmeldingen kan de pilot AgroHUB worden ontwikkeld tot een platform waar agrariërs terecht kunnen met vragen voor onderzoekers bij onderwijsinstellingen.

shaking-hands-2499612_1280
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-