Coronavirus

Afval en milieu

De maatregelen tegen het coronavirus hebben ook invloed op de afvalinzameling. 
Ook bij het afvalbrenpunt zijn extra maatregelen genomen.
Actuele informatie daarover vindt u hier.