Actualisatie grondprijzen voor het kalenderjaar 2019

Publicatiedatum: 
22 nov 2018

Omdat de gemeente Tubbergen vindt dat inwoners de mogelijkheid moeten hebben om in het dorp van hun keuze te wonen, hanteert de gemeente Tubbergen marktconforme grondprijzen voor woningbouwkavels. Deze grondprijzen worden ieder najaar getaxeerd door een onafhankelijke taxatiecommissie. Na het jarenlang gelijkblijvende van de grondprijzen, heeft het college voor het kalenderjaar 2019 ingestemd met een lichte stijging van de woningbouwkaveluitgifteprijzen voor alleen de grotere kernen.

Na een aantal jaren van het bevriezen van de grondprijzen heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het advies van de taxatiecommissie om de (woningbouw)kaveluitgifteprijzen voor de grotere kernen met € 15,- per m2 te verhogen tot  € 235,- per m2 exclusief btw. De lichte stijging is het gevolg van de huidige marktomstandigheden in de grotere kernen. Het doel is én blijft immers om marktconforme grondprijzen te hanteren.

Om de toegankelijkheid van de woningmarkt in de kleinere kernen te blijven stimuleren kunnen de (woningbouw)kaveluitgifteprijzen voor de kleinere kernen conform het advies van de taxatiecommissie op het prijspeil van 2018 blijven, dit is € 200,-/m2 exclusief btw.

Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om in te stemmen met én over te gaan tot vaststelling van de nieuwe grondprijzen voor het kalenderjaar 2019.

Logo Tubbergen GOED
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-