Coronavirus

Aanvraag schuldhulpverlening

Heeft u schulden? Daar kunt u misschien hulp bij krijgen van de consulent schulddienstverlening bij de gemeente. Dit heet schulddienstverlening. Let op: Wilt u uw schulden liever zelf regelen? www.zelfjeschuldenregelen.nl Indien u uw schulden niet zelf wilt regelen kunt u contact opnemen met de consulent schulddienstverlening van de gemeente. Tel. 0546-628000. E-mailadres is : schulddienstverlening@noaberkracht.nl.

Wat u moet weten

Heeft u schulden? Daar kunt u misschien hulp bij krijgen van de consulent schulddienstverlening bij de gemeente. Dit heet schulddienstverlening.
Let op: Wilt u uw schulden liever zelf regelen? www.zelfjeschuldenregelen.nl
Indien u uw schulden niet zelf wilt regelen kunt u contact opnemen met de consulent schulddienstverlening bij de gemeente. Tel. 0546-628000. E-mailadres is: schulddienstverlening@noaberkracht.nl

Schuldhulpverlening is voor alle inwoners van Tubbergen van 18 jaar en ouder, behalve voor zelfstandig ondernemers. Ondernemers kunnen terecht bij een accountant, advocaat of bedrijfsadviseur. De consulent schulddienstverlener betaalt niet uw schulden en kan niet in alle situaties helpen. Zij kunnen u wel verwijzen naar andere mogelijkheden.

Om te bepalen of schuldhulpverlening geschikt voor u is, kijkt de schulddienstverlener van de gemeente onder meer naar:

  • Hoe stabiel uw inkomen is
  • Welke schulden u heeft
  • Of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen
  • Of u gemotiveerd bent om uw schuldenprobleem op te lossen
  • Doet u een beroep op de schuldhulpverlening dan moet u:
  • Uw afspraken nakomen
  • Geen nieuwe schulden aangaan

 

Inloopspreekuur

De schuldienstverlening is dagelijks te bereiken. Elke dinsdag houden zij een inloopspreekuur van 9:00 tot 10:00 in het gemeentehuis van Tubbergen. 

Let op! Vanwege de coronamaatregelen wordt het spreekuur telefonisch gehouden.
Dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur
schulddienstverlening@noaberkracht.nl
0546-628000

Ondernemers

Bijstand voor zelfstandigen
Heeft u een bedrijf? En heeft u tijdelijk extra geld nodig om bijvoorbeeld uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? U kunt een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Er zijn twee soorten van bijstand:

  • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
  • En periodieke uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. U betaalt meestal geen rente


Meer informatie over bijstand voor zelfstandigen (Bbz). ROZ voert het Bbz uit voor de gemeente Tubbergen.

Schuldhulpverlening voor ondernemers
ROZ biedt ook gespecialiseerde schuldhulpverlening in opdracht van de gemeente Tubbergen wanneer uw onderneming ernstige financiële problemen heeft. De adviseurs begeleiden u bij het afwikkelen van de schulden. Zij helpen de oorzaken in kaart te brengen, proberen regelingen te treffen met schuldeisers en een faillissement te voorkomen. Samen met u zoeken zij naar oplossingen.

Neem voor meer informatie en advies contact op met ROZ via (074) 241 51 00 of www.rozgroep.nl.