Aanvraag schuldhulpverlening

Heeft u schulden? Daar kunt u misschien hulp bij krijgen van de consulent schulddienstverlening bij de gemeente. Dit heet schulddienstverlening. Let op: Wilt u uw schulden liever zelf regelen? www.zelfjeschuldenregelen.nl Indien u uw schulden niet zelf wilt regelen kunt u contact opnemen met de consulent schulddienstverlening van de gemeente. Tel. 0546-628000. E-mailadres is : schulddienstverlening@noaberkracht.nl.

Wat u moet weten

Heeft u schulden? Daar kunt u misschien hulp bij krijgen van de consulent schulddienstverlening bij de gemeente. Dit heet schulddienstverlening.
Let op: Wilt u uw schulden liever zelf regelen? www.zelfjeschuldenregelen.nl
Indien u uw schulden niet zelf wilt regelen kunt u contact opnemen met de consulent schulddienstverlening bij de gemeente. Tel. 0546-628000. E-mailadres is: schulddienstverlening@noaberkracht.nl

 

 

Schuldhulpverlening is voor alle inwoners van Tubbergen van 18 jaar en ouder, behalve voor zelfstandig ondernemers. Ondernemers kunnen terecht bij een accountant, advocaat of bedrijfsadviseur. De Stadsbank betaalt niet uw schulden en kan niet in alle situaties helpen.

Om te bepalen of schuldhulpverlening geschikt voor u is, kijkt de Stadsbank onder meer naar:

  • Hoe stabiel uw inkomen is
  • Welke schulden u heeft
  • Of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen
  • Of u gemotiveerd bent om uw schuldenprobleem op te lossen
  • Doet u een beroep op de schuldhulpverlening dan moet u:
  • Uw afspraken nakomen
  • Geen nieuwe schulden aangaan

Ondernemers

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u een bedrijf? En heeft u tijdelijk extra geld nodig om bijvoorbeeld uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? U kunt een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Er zijn twee soorten van bijstand:

  • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
  • En periodieke uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. U betaalt meestal geen rente

Meer informatie over bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De ROZ voert de Bbz uit voor de gemeente Almelo.