Coronavirus

Aanpak voor- en vroegschoolse educatie succesvol in Tubbergen

Publicatiedatum: 
9 jul 2020

Al enige jaren kent de gemeente Tubbergen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid vanuit de Rijksoverheid. Naast de taalontwikkeling speelt ook de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind een belangrijke rol. In de gemeente Tubbergen is het VVE-programma voor alle kinderen beschikbaar, niet alleen voor de kinderen met een onderwijsachterstand. Dat blijft ook de komende jaren zo.

In de gemeente Tubbergen werken vrijwel alle kinderdagverblijven met het VVE-programma Uk en Puk. Dat is voor alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Het aanbieden van een VVE-programma is een verplichting voor gemeenten. Het consultatiebureau is vaak degene die een kind een indicatie geeft voor het VVE-programma. Dit doen zij als zij een bepaalde achterstand constateren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van taal.

Het VVE-programma is in de gemeente Tubbergen sinds 2011 voor alle kinderen toegankelijk en niet alleen voor de groep met een VVE-indicatie. Wethouder Hilde Berning: “Wij hebben er juist heel bewust voor gekozen om niet alleen deze groep met VVE te laten leren. Het is belangrijk om te voorkomen dat kinderen op jonge leeftijd al in een hokje worden geplaatst en bijvoorbeeld in een aparte groep worden geplaatst. Ze moeten zoveel mogelijk gewoon samen kunnen opgroeien en samen kunnen leren, zover als dat kan. Door alle kinderen met het VVE-programma te laten leren valt een kindje met een VVE-indicatie ook niet op en gaat gewoon mee in de groep. De afgelopen jaren hebben we dit ook zo gedaan en dat is erg goed bevallen. Daarom verlengen we dit voor de komende jaren.”

tekenend kind
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-