Infobalie Tubbergen

Paspoort

Beschrijving

Een paspoort is een reisdocument waarmee u naar andere landen in de wereld kunt reizen. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig.

Daarnaast is het paspoort een identificatiemiddel in Nederland. De identificatieplicht geldt voor personen vanaf veertien jaar.
Het paspoort heeft een chip. Hierop staan een scan van uw gezicht en uw vingerafdrukken.

Er is ook een (goedkopere) Nederlandse identiteitskaart. Hiermee kunt u alleen binnen een deel van Europa reizen. Wilt u weten welk reisdocument het beste bij u past? Lees dan ook de informatie over de Nederlandse identiteitskaart.

LAAT U NIET ZOMAAR KOPIËREN

Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort.
Geeft nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Let op

Reizen met kinderen

Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. De Koninklijke Marechaussee moet dan bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het ontwettig onttrekken aan het ouderlijke gezag.

Gegevens GBA
In Nederland heeft de Koninklijke Marechaussee toegang tot de gegevens van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit wordt door de marechaussee gebruikt als aanknopingspunt om vast te stellen hoe het zit met het ouderlijke gezag over een in Nederland wonend kind. Mocht uit het GBA geen duidelijkheid komen, dan kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek. Andere landen hanteren hun eigen regels bij grenscontrole. Nederland heeft daar geen invloed op.

Verklaring ouderlijk gezag
Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijft of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

 • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (zie voorbeeldformulier toestemming voor reizen met minderjarige)
 • recent uittreksel gezagsregister
 • recent uittreksel GBA
 • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder
 • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
 • eventueel ouderschapsplan
 • eventueel geboorteakte
  Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole.

Voor meer informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens wanneer u reist met uw kind verwijzen wij u naar de volgende site: www.defensie.nl/organisatie/marechaussee/documenten/formulieren/2014/05/20/aanvraag-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-buitenland

Formulieren

Voorwaarden

U kunt een paspoort aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Kinderen onder de 18 jaar hebben bij de aanvraag schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Weigert 1 van de ouders of voogden toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank.

U kunt hiervoor het toestemmingsformulier gebruiken.
Dit formulier moet u bij de aanvraag inleveren.

Aanpak

U neemt het volgende mee:

 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (zowel paspoorten als identiteitskaarten). Ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen. Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan ook uw buitenlandse reisdocument mee.
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook Pasfoto, richtlijnen).
 • In geval van vermissing: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument. Kijk voor meer informatie bij 'Paspoort of identiteitskaart, verloren'.
 • Schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat.
 • Voldoende geld. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen.

Voor kinderen onder de 18 jaar:

 • kan een ouder of voogd mee naar de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
 • kunnen beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Ze moeten allebei het formulier ondertekenen. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

De gemeente maakt bij uw aanvraag een scan van uw vingerafdrukken.

Wanneer u, vanwege uw gezondheid, niet in staat bent om naar het gemeentehuis te komen kunt u contact met ons opnemen.
Wij komen dan met onze mobiele apparatuur bij u thuis. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

Contact

U vraagt een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Meer informatie over het paspoort vindt u in de folder over reisdocumenten.

Termijn

Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen. Heeft u het paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

U heeft 3 maanden de tijd om het paspoort op te halen.

Kosten

Paspoort 18 jaar en ouder

€ 59,00

Paspoort jonger dan 18 jaar

€ 50,00

Extra kosten bij spoedlevering

€ 47,00

U betaalt de kosten bij de aanvraag van een paspoort.

Een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig.
Een paspoort voor personen jonger dan 18 jaar is 5 jaar geldig.

Tekstgrootte